ИК Стелапро поощрява детското творчество.

Общи условия

За нас

Сайтът ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО (stellaprodesign.com), принадлежи на ИК Стелапро, Бургас.

Какви лични данни събираме и защо

Получаваме лични данни като име, имейл адрес, училище и лични предпочитания за профила единствено ако сте ни предоставили такива и не ги споделяме с трети лица или ведомства.

По подразбиране WordPress не събира никакви лични данни за посетителите и събира само данните, показани на екрана Потребителски профил от регистрирани потребители.

Коментари

В коментарите трябва да посочите каква информация предоставяте. WordPress по подразбиране не записва данни.

Файлове

Всички изпратени файлове, ако бъдат одобрени за публикуване, обикновено са достъпни публично.

Форми за контакт

Във формата за контакт се записват задължителните име и имейл, за да имаме обратна връзка.

Бисквитки

Бисквитките, които WordPress добавя по подразбиране.

Анализ

Текстовете се преглеждат от редактор, който ако одобри публикация, се подписва с името си.

Администратор има достъп до текстовете.

Рисунките се преглеждат от художник, който се подписва с името си при публикация.

С кого споделяме данните ви

Този сайт е вестник за Детско творчество. Името и училището на автора са публични

По подразбиране WordPress не споделя имейл адреси и други лични данни.

Колко дълго държим личните ви данни

Данни за автори на непубликувани творби се запазват до съобщение за неодобрение (до три месеца).

Вашите права над личните ви данни

Изпращайки свой текст или рисунка, се съгласявате да се огласи името и училището ви.

Как използваме вашите данни

Защита на личните данни

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ).