ИК Стелапро поощрява детското творчество.

Валери Петров

Валери Нисимов Петров (рожденото му име: Валери Нисим Меворах) е български поет, сценарист, драматург и преводач от еврейски произход= Неговите преводи на Уилям Шекспир на български език са брилянтни. Валери Петров е академик на БАН от 2003 година, вписан е в […]