ИК Стелапро поощрява детското творчество.

За нас

Може би сте художник, който иска да представи себе си като илюстратор, или сте писател, пишете за деца, желаете да публикувате в детски литературен сайт, или сте издател и желаете да ни представите клип, представящ детска книжка. Ние ще продоставим на всеки детски автор, пишещ на български език, форум.

Но този сайт е най-вече за младите автори тийнеджъри, които ни изпращат свои произведения на бъларски език.