ИК Стелапро поощрява детското творчество.

Клуб „Детско творчество“

В клуба се приемат членове от 6 до 106 годишна възраст, които имат интереси в областта на детската литература. Срещите и дискусиите са онлайн. Основна тема е българският език и литературата на български.