ИК Стелапро поощрява детското творчество.

Клуб Детско творчество

В клуба се приемат членове от 11 до 19 годишна възраст, които имат интереси в областта на литературата. Срещите и дискусиите са онлайн. Основна тема е българският език и литературата на български.